PLANUL DE MANAGEMENT AL SITULUI ROSCI0391 SIRETUL MIJLOCIU – BUCECEA

 

 

harta-1

 

Prezentul Plan de management este documentul oficial cu rol de reglementare pentru custode şi pentru factorii responsabili: Instituţia Prefectului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoșani, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, Primăriile şi Consiliile Locale Bucecea și Vârfu Câmpului din județul Botoșani, Primăriile şi Consiliile LocaleDumbrăveni, Siminicea, Hânțești din județul Suceava, Academia Română – filiala Iaşi, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, Instituţii de învăţământ superior din Iaşi, Institutul de Cercetări Biologice – Iaşi, şcolile din zonele vecine sitului, Organizații non-guvernamentale de mediu, agenţi economici ori deţinători de interese și proprietari de terenuri, care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea sitului.

Planul de management este un instrument de lucru pentru custodele situluiROSCI0391 Siretul Mijlociu – Bucecea și pentru factorii interesați pe o perioadă de 5 ani din momentul aprobării acestuia.

În conformitate cu principiile moderne ale conservării naturii şi ale dezvoltării durabile, Planul de management trebuie să integreze interesele de conservare a biodiversităţii cu cele de dezvoltare socio–economică ale comunităţilor locale din zona sitului, ţinând cont de caracteristicile tradiţionale, culturale şi spirituale specifice acestora oferind o viziune pe termen lung asupra managementului conservativ al sitului ROSCI0391 Siretul Mijlociu – Bucecea.

Siretul Mijlociu- Bucecea a fost declarat sit Natura 2000, având codul ROSCI0391, pentru conservarea următoarelor specii de faună cu importanță comunitară: Aspius aspius – avatul cod 1130, Gobio kessleri– porcușor de nisip, cod 2511, Barbus meridionalis– moioagă, cod 1138, Cobitis taenia– zvârlugă, cod 1149, Sabanejewia aurata – zvârlugă aurie, cod 1146, Unio crassus – scoica mica de râu, cod 1032 și pentru habitatul Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin, cod 6430.

       Obiectivul general al Planului de management este conservarea sitului ROSCI0391 Siretul Mijlociu – Bucecea prin utilizarea durabilă a resurselor în interesul comunității locale.

 

 

 

PM Siret Mijlociu_Bucecea_PRIMA VARIANTA

Acest articol a fost publicat în Natura 2000. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *