Toate articolele de teris

Festivalul Artei și Creației Studențești – GAUDEAMUS


_DSC5863

Festivalul Artei și Creației Studențești – GAUDEAMUS și-a propus să valorifice potențialul artistic și creator al tinerilor ieșeni prin implicarea acestora în crearea de momente artistice în diferite categorii. Festivalul s-a desfășurat în perioada 17 martie – 2 aprilie 2015, în sala Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenților Iași. Genurile artistice sunt: umor, dans, interpretare trupă muzică live, interpretare solist muzică live, expoziție, creație literară, grupuri vocale, teatru, film, etc.

poza2

Pe data de 13 mai 2015, în cadrul festivalului FestudIs s-a desfășurat Gala Laureaților Gaudeamus, unde au fost desemnați câștigătorii. La festivalul Gaudeamus au participat 6 alianțe formate din organizații studențești care au prezentat pe scenă momente artistice care au fost jurizate de un juriu format din referenții Casei de Cultură a Studenților Iași. Din partea Asociației TERIS au urcat pe scenă Loredana Cuibari- interpretă de muzică populară, Istrate Codruț și Monica Costin – soliști folk, Baciu Andrei – interpret muzică pop. În cadrul acestui concurs au fost punctate momentele artistice, prezența profesorilor în sală și a studenților care au susținut participanții.

În urma adunării punctajului acumulat, alianța formată din Asociația ”Tinerii Ecologi Români din Iași” din cadrul Facultății de Biologie și Liga Studenților Electrotehniști din cadrul Facultății de Electrotehnică a câștigat LOCUL I.

 

 

Natura 2000

Natura 2000 este o rețea ecologică de arii protejate ce are scopul să mențină într-o stare de conservare favorabilă o selecție a celor mai importante tipuri de habitate și specii ale Europei.

Natura 2000 este instrumentul principal pentru conservarea patrimoniul natural pe teritoriul Uniunii Europene.

Rețeaua Natura 2000 a fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci și pentru menținerea bogățiilor naturale pe termen lung și pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-economice durabile.

Rețeaua Natura 2000 este formată din așa-numitele situri de importanță comunitară (situri Natura 2000), care se împart în două categorii :

  1. Arii Speciale de Conservare/Situri de Importanță Comunitară (SAC – Special Areas of Conservation/SCI – Sit de Importanță Comunitară) – constituite conform Directivei Habitate a Uniunii Europene (Directiva 92/43 din 1992 privind Conservarea Habitatelor Naturale și a Faunei și Florei Sălbatice);
  2. Arii de Protecție Apecială Avifaunistică (SPA – Special Protected Areas) – constituite conform Directivei Păsări a Uniunii Europene (Directiva 79/409 din 1979 referitoare la conservarea păsărilor sălbatice)

 

http://www.terisnatura2000.ro/

PLANUL DE MANAGEMENT AL SITULUI ROSCI0391 SIRETUL MIJLOCIU – BUCECEA

 

 

harta-1

 

Prezentul Plan de management este documentul oficial cu rol de reglementare pentru custode şi pentru factorii responsabili: Instituţia Prefectului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoșani, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, Primăriile şi Consiliile Locale Bucecea și Vârfu Câmpului din județul Botoșani, Primăriile şi Consiliile LocaleDumbrăveni, Siminicea, Hânțești din județul Suceava, Academia Română – filiala Iaşi, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, Instituţii de învăţământ superior din Iaşi, Institutul de Cercetări Biologice – Iaşi, şcolile din zonele vecine sitului, Organizații non-guvernamentale de mediu, agenţi economici ori deţinători de interese și proprietari de terenuri, care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea sitului.

Planul de management este un instrument de lucru pentru custodele situluiROSCI0391 Siretul Mijlociu – Bucecea și pentru factorii interesați pe o perioadă de 5 ani din momentul aprobării acestuia.

În conformitate cu principiile moderne ale conservării naturii şi ale dezvoltării durabile, Planul de management trebuie să integreze interesele de conservare a biodiversităţii cu cele de dezvoltare socio–economică ale comunităţilor locale din zona sitului, ţinând cont de caracteristicile tradiţionale, culturale şi spirituale specifice acestora oferind o viziune pe termen lung asupra managementului conservativ al sitului ROSCI0391 Siretul Mijlociu – Bucecea.

Siretul Mijlociu- Bucecea a fost declarat sit Natura 2000, având codul ROSCI0391, pentru conservarea următoarelor specii de faună cu importanță comunitară: Aspius aspius – avatul cod 1130, Gobio kessleri– porcușor de nisip, cod 2511, Barbus meridionalis– moioagă, cod 1138, Cobitis taenia– zvârlugă, cod 1149, Sabanejewia aurata – zvârlugă aurie, cod 1146, Unio crassus – scoica mica de râu, cod 1032 și pentru habitatul Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin, cod 6430.

       Obiectivul general al Planului de management este conservarea sitului ROSCI0391 Siretul Mijlociu – Bucecea prin utilizarea durabilă a resurselor în interesul comunității locale.

 

 

 

PM Siret Mijlociu_Bucecea_PRIMA VARIANTA

Redirecționează 2%

Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil, poate dispune direcționarea a 2% din impozitul pe venit, plătit statului, către orice organizație non-guvernamentală (asociație, fundație etc.) dorește. Practic îîn acest fel dvs. transmiteți statului modul în care doriți să fie cheltuită o parte din impozitul dvs. pe venit. Atenție, această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donație, ci este, în esența, o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi direcționată de către fiecare cetățean în parte către entitatea dorită de acesta !

redirectioneaza

Dacă doriți ca, prin redirecționarea a 2% din impozitul pe care dumneavoastră l-ați plătit statului pentru salariul din anul 2014, să sprijiniți activitatea Asociației ”Tinerii Ecologi Români din Iași”, urmați în ordine pașii de mai jos, până la data de 25 MAI 2015.

Pasul 1: dacă ați avut venituri doar din salariu puteți descarca declaratie_230 precompletat cu datele asociației.

Pasul 2: completați cu datele personale .

ATENTIE: Formularul se completează de mână, în două exemplare, dintre care unul rămâne la dvs. cu numărul de înregistrare primit la depunere de la administrația finanțelor publice .

a) pentru VENITURI DIN SALARIU: completați cu datele de identificare (pct. I) și semnătura. Restul rubricilor nu sunt obligatoriu a fi completate (se completează doar dacă este cazul).

!!! Dacă nu cunoașteți suma corespunzătoare a 2% din impozit, puteți lăsa căsuța necompletată, deoarece, cf. art. 84, alin. 3 din Codul fiscal: „…Organul fiscal competent are obligația calculării, reținerii și virării sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat …

Pasul 3: Depuneti formularul DIRECT la registratura organului fiscal sau trimiteți formularul PRIN POȘTĂ, cu scrisoare recomandată, la Administrația Finanțelor Publice a localității de domiciliu (potrivit legii este acceptată și adresa unde locuiește efectiv deponentul, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în Romania) sau la Administrația Finantelor Publice corespunzătoare sursei de venit (de ex. adresa companiei/instituției angajatoare). Pentru adresele Administrațiilor Finanțelor Publice din București clic aici. Pentru adresele Administrațiilor Finanțelor Publice din celelalte localități ale țării clic aici!

Potrivit instrucțiunilor de completare a formularului 230 acesta se completează şi se depune de către contribuabili, persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate acestora, înscriind cu majuscule, citeț şi corect, datele prevăzute de formular. Termenul de depunere este anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

Gaudeamus- Festivalul Artei și Creației Studențești

16366_1611437872422123_4555842119424864853_n

Festivalul Artei și Creației Studențești Gaudeamus își propune să valorifice potențialul artistic și creator al tinerilor ieșeni prin implicarea acestora în crearea de momente artistice în diferite categorii. Festivalul se va desfășura în perioada 17 martie-2 aprilie, în sala Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenților Iași, urmând ca Gala Laureaților Gaudeamus să se desfășoare în cadrul Festudis în data de 13 mai 2015.

Genurile artistice sunt: umor, dans, interpretare trupă muzică live, interpretare solist muzică live, expoziție, creație literară, grupuri vocale, teatru, film, etc.

Alianța formată din Asociația ”Tinerii Ecologi Români din Iași” din cadrul Facultății de Biologie și Liga Studenților Electrotehniști din cadrul Facultății de Electrotehnică vor avea spectacolul pe data de 25 martie de la orele 19:00 la Casa de Cultură a Studenților Iași.

Vă invităm cu drag la acest spectacol unde veți avea ocazia să vedeți momentele extraordinare pregătite de membrii celor două asociații într-un show cum nu ați mai văzut!!!!